Postup realizace

  • Na základě osobní schůzky, případně telefonické či mailové komunikace, kde zákazník předběžně určí materiály, doplňky, elektrospotřebiče a jiné požadavky, dodá plánek místnosti, jsme schopni stanovit předběžnou cenu.
  • Pokud zákazník souhlasí s cenovým rozpětím, místnost osobně zaměříme a vypracujeme prvotní návrh, pokud nebyl dodán zákazníkem.
  • Při další schůzce (schůzkách) doladíme připomínky a změny, upřesníme materiály, kování a doplňky. Vybereme spotřebiče.
  • Vypracujeme cenovou kalkulaci a případně upravíme změny na výkresech.
  • Po schválení konečné podoby kuchyně a rozpočtu dojde k podpisu smlouvy o dílo.
  • Po zaplacení zálohy zákazník obdrží konečné výkresy, při realizaci kuchyně také výkresy přípojek a elektroinstalací (zásuvky, vypínače, voda, plyn, odpady, odtah odsavače).
  • Následuje výroba (3-6 týdnů), během které zákazník připraví místnost pro montáž: všechny přípojky a elektrorozvody, podlahu, omítky, výmalba aj.
  • V dohodnutém termínu proběhne montáž, která obvykle trvá 1 - 3 dny (podle velikosti a náročnosti zakázky).